ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum har med fornøjelse anvendt SprogBiz til oversættelse og korrekturlæsning af diverse museumsrelaterede tekster af mere eller mindre omfattende karakter.

Vi har oplevet en stor fleksibilitet i samarbejdet og en professionel håndtering af opgaverne - det være sig store som små.

Også sprogformuleringerne har til fulde levet op til vores standarder.

Pernille Taagaard Dinesen
Museumsinspektør, ARoS Aarhus Kunstmuseum

Copenhagen X

SprogBiz er fast oversætter af Copenhagen X' virtuelle galleri over ny arkitektur i hovedstaden på www.cphx.dk. I 2009 udvidede vi samarbejdet betragteligt til også at omfatte den trykte byguide "Ny arkitektur i hovedstaden", der på engelsk udkommer i et oplag på 3000 eksemplarer årligt. SprogBiz er en særdeles pålidelig samarbejdspartner, der arbejder med respekt for originalmanuskriptet og de faglige termer. Selv i forbindelse med meget stramme deadlines og store produktioner er tonen god, overblikket skarpt og arbejdet i orden.

Eva Ørum
Redaktør, Copenhagen X

Forlaget Odense Bys Museer

Forlaget Odense Bys Museer har et fint og konstruktivt samarbejde med SprogBiz. Vi udgiver bøger inden for mange fagområder, både kunst, historie, arkæologi med mere - og hver gang vi anvender SprogBiz til korrektur, er vi yderst tilfredse med arbejdets kvalitet, professionalisme og grundighed.

Deadlines bliver altid overholdt, også selvom disse fra vores side har været korte.

Merete Schultz
Redaktionssekretær, Odense Bys Museer

Odense Bys Museer, Fyns Kunstmuseum

Charlotte Lund/SprogBiz har været tilknyttet udgivelsen af et større forskningsbaseret bogværk Livslyst (forår 2008) og dermed haft et nært samarbejde med Fuglsang Kunstmuseum og Odense Bys Museer.
Opgaven har omfattet korrektur af en lang række videnskabelige tekster inden for kunst, filosofi, litteratur m.m. samt oversættelsesopgaver til engelsk og tysk, samt redaktionel assistance i forbindelse med ledsagende formidlingsmateriale og tryksager. Arbejdet er udført med stor professionalisme, selvstændighed og grundighed, også i perioder med stort tidspres og korte frister, og det bærer dermed præg af en særlig evne til at fastholde overblikket over et stort og mangefacetteret materiale.

Gertrud Hvidberg-Hansen
Museumsinspektør, Odense Bys Museer

PUF Parternes Uddannelsesfællesskab

SprogBiz har gennem en årrække været PUF's faste samarbejdspartner i forbindelse med sprogrevision og layout af undervisningsmateriale og anden dokumentation.

Vi har valgt SprogBiz pga. Charlotte Lunds aldrig svigtende kvalitetssans. Charlotte Lund har både overblik og fornemmelse for den vigtige detalje. Hertil kommer, at vi oplever en fantastisk god service og en inspirerende dialog om opgaveløsningen, som gør samarbejdet til en fornøjelse.

Ulla Bertelsen
Direktør, PUF

Silkeborg Kunstmuseum

Udtalt indsigt i de kunstfaglige termer, oprigtig interesse for den kunsthistoriske udvikling og stort engagement i emnet har kendetegnet SprogBiz’ arbejde i forbindelse med oversættelse af såvel en artikel om Vilhelm Bjerke Petersen som af kunstnerens egne tekster til engelsk.

Oversættelserne er samtidig udført præcist og hurtigt, og det har således været en stor fornøjelse for Silkeborg Kunstmuseum at samarbejde med SprogBiz omkring oversættelse fra dansk til engelsk.

Karen Friis Hansen
Museumsinspektør, Silkeborg Kunstmuseum

SprogBiz • Atlasvej 11B, DK-8400 Ebeltoft • +45 7026 8226
e-mail: post@sprogbiz.dk • www.sprogbiz.dk